Lists

List name Contents Type  
Antropologia teològica 4 items Public  
Doctrina social de l’Església 1 item Public  
Ecumenisme 4 items Public  
Ètica 5 items Public  
Història de la Filosofia 8 items Public  
Iintroducció al Nou Testament 6 items Public  
Misteri de Déu 5 items Public  
Pastoral dels Sagraments 1 item Public  
Patrologia 9 items Public  
Sociologia de la religió 12 items Public  
Teologia fonamental 6 items Public  
Catàleg de la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona
BSPT ©